Thời tiết Huyện Ia H' Drai - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.06

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.49

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

80%

CN 14/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.5

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.12

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

66%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia H' Drai - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ia H' Drai

mây cụm

37°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

39°

Độ ẩm

21%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

11°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.06