Thời tiết Huyện Đắk Hà - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.74

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

53%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.99

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.68

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.09

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.64

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

62%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.84

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Hà - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đắk Hà

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18