Thời tiết Huyện Văn Lâm - Hưng Yên theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

78%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.65 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.86 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.46 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

91%

T4 17/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Lâm

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Gió

2.6 km/h

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0