Thời tiết Thị xã Hương Thủy - Huế theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

62%

T2 22/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

60%

T3 23/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Thủy - Huế trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Hương Thủy

mây thưa

37°

mây thưa

Cảm giác như 42°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.32