Thời tiết Huyện Nam Đông - Huế theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

61%

T4 17/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.51

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.53

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.64

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

70%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.72

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đông - Huế trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nam Đông

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

9 km

UV

8.33