Thời tiết Huyện A Lưới - Huế theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

80%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.79

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.25

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.78

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

68%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế trong 12h tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

8 km

UV

4.81