Thời tiết Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.71 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.98 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

73%

T5 25/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.87 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

73%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cần Giờ

mây rải rác

36°

mây rải rác

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2