Thời tiết Huyện Châu Thành A - Hậu Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.84

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.89

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.6 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

63%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.47

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành A - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành A

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.47 km/h

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.84