Thời tiết Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

96%

T5 25/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

82%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cẩm Xuyên

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.31 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53