Thời tiết Huyện Hoài Đức - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

83%

T5 25/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

92%

T6 26/04
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoài Đức - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hoài Đức

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

7 km

UV

0.78