Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

88%

T5 25/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.57 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

93%

T6 26/04
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Phủ Lý

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.48 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28