Thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

89%

CN 14/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

92%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11