Thời tiết Pleiku - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

83%

T4 17/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.08

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.32

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

75%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.93

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.17

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.8

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pleiku - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Pleiku

bầu trời quang đãng

39°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

39°

Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.13 km/h

Điểm ngưng

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77