Thời tiết Huyện Đăk Pơ - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.7

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

63%

T2 22/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.78

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.23

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.92

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.38

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.93

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đăk Pơ - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đăk Pơ

mây thưa

37°

mây thưa

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Gió

3.15 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

13.7