Thời tiết Huyện Chư Pưh - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.02

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

76%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.15

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.96

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.31

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

80%

T4 17/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Pưh - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chư Pưh

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Gió

0.75 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

0