Thời tiết Huyện Chư Prông - Gia Lai theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.92

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

78%

CN 14/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.22

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.08

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.68

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

67%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Prông - Gia Lai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chư Prông

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

37°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1011 hPa

Gió

2.55 km/h

Điểm ngưng

14°

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59