Thời tiết Huyện Lai Vung - Đồng Tháp theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
7.66 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.79 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.31 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.28 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

74%

T5 25/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

77%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.71

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lai Vung

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Gió

7.66 km/h

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81