Thời tiết Huyện Tủa Chùa - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

52%

T5 25/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.961 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.64

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

58%

T6 26/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

12%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tủa Chùa - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tủa Chùa

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 hPa

Gió

1.27 km/h

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18