Thời tiết Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

72%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Đắk Lắk

mây rải rác

37°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

10.32