Thời tiết Huyện Krông A Na - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.42

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.43

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

86%

CN 14/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.93

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.98

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

74%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông A Na - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Krông A Na

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.42