Thời tiết Huyện Ea Súp - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.23

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.46

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.15

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

81%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.38

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.94

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.62

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

75%

T4 17/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Súp - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ea Súp

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

39°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

0