Thời tiết Quận Thanh Khê - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.69 km

UV

10.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.06 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

84%

T2 22/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.265 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.215 km

UV

9.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.289 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.412 km

UV

6.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.68 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.441 km

UV

7.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.999 km

UV

7.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Quận Thanh Khê

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66