Thời tiết Quận Hải Châu - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.34 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.09 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

92%

T4 17/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.483 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.81 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.63 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.43 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.62 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.63 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.72 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

89%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.764 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.811 km

UV

9.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.901 km

UV

10.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.604 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.39 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Quận Hải Châu

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6