Thời tiết Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.18 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.6 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.57 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.77 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

92%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.392 km

UV

9.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.27 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.39 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.94 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.68 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

91%

T4 17/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hòa Vang

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0