Thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.75

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.65

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

72%

CN 14/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.74

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.79

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.58 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

76%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

41°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74