Thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.38

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.87 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.46 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

75%

T4 17/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.49

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.93

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

70%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

bầu trời quang đãng

42°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

42°

Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.08 km/h

Điểm ngưng

13°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.39