Thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.76 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.41 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.02 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.05 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.33 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.26 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

70%

T5 25/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.51 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.66 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.14 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

71%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Uyên - Bình Dương trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Tân Uyên

mây đen u ám

38°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

40°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1002 hPa

Gió

8.41 km/h

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59