Thời tiết Huyện Thạnh Phú - Bến Tre theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

78%

T5 25/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

82%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.3

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạnh Phú - Bến Tre trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thạnh Phú

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Gió

4.9 km/h

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34