Thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.71 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

82%

T2 22/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

88%

T3 23/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tiên Du

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.82 km/h

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01