Thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

97%

T2 22/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ba Bể

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7