Thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.42 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.41 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.76 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.59 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

93%

CN 14/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.21 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.66

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.84 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.12 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.56 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.39 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

87%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Yên

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Gió

5.11 km/h

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1